Prekladateľské služby, EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Prekladateľské služby

Služby prekladu webových stránok

S našimi službami prekladu webových stránok je získanie prekladu webovej stránky do iného jazyka jednoduché. Okrem toho, zaručujeme presnosť našich služieb prekladu webových stránok, pretože spolupracujeme len s prekladateľmi najvyššej kvality. Naši prekladatelia sú špecializovaní v rôznych odvetviach a majú bohaté skúsenosti v prekladaní webových stránok pre rôzne výrobky a služby. Použijeme adekvátne nástroje na preklad obsahu vašej webovej stránky priamo, bez ujmy na jej štruktúre a usporiadaní.

Lokalizačné služby

Ak uvažujete s obchodom na medzinárodnej úrovni, budete musieť urobiť váš výrobok uznávaným a musia mu rozumieť miestni zákazníci na danom trhu. Úloha sa môže týkať aj otázok bezpečnosti. Následne –  najdôležitejším krokom, s ktorým musíte počítať, je presná prezentácia vášho výrobku v miestnom jazyku – lokalizácia. Našou širokou sieťou rodených hovorcov skúsených v prekladateľských službách pre širokú škálu výrobkov a služieb vám môžeme pomôcť s lokalizáciou vášho výrobku ma mnohých miestnych trhoch – presne, efektívne a v požadovanej kvalite.

Služby lokalizácie softvéru

Softvérové služby zvyčajne využívajú zákazníci, ktorým chýbajú hlboké znalosti  o ich štruktúre a komponentoch. Nepochopenie – buď kvôli cudziemu jazyku alebo nepresnému prekladu – môže viesť k funkčným chybám. Naše riešenia lokalizácie softvéru poskytujú naše medzinárodné tímy prekladateľov, programátorov, softvérových inžinierov a grafických dizajnérov, ktorí sa môžu pochváliť rokmi skúseností v službách lokalizácie softvéru. Tí zaistia, že celý preložený obsah vo vašom softvéri bude presný a funkčný.

Služby lokalizácie webových stránok

Predaj vašich výrobkov prostredníctvom webových stránok znamená, že pritiahnete zákazníkov na zahraničnom trhu, aby si vybrali váš výrobok medzi mnohými podobnými výrobkami. Ak vaše výrobky nie sú prezentované v miestnom jazyku daného trhu, stratíte vašu konkurenčnú výhodu voči iným lokálne prezentovaným produktom.  Lokalizácia webových stránok je najlepší spôsob ako osloviť vašich zákazníkov na zahraničných trhoch. V spolupráci s medzinárodnou sieťou odborníkov na lokalizáciu webových stránok vám môžeme poskytnúť efektívne riešenia. Je tiež dôležité vedieť, že všetku našu prácu robíme vlastnými silami.

Služby titulkovania

Neuspokojujte sa stým, aby zákazníci používali systémy titulkovania, ktoré neposkytujú najpresnejšie preklady alebo horšie, ktoré zabúdajú na zákazníkov v cudzích krajinách, ktorí si chcú pozrieť váš obsah. Naše služby titulkovania vám môžu pomôcť. EUROCOMIT3 poskytuje vysokokvalitné služby titulkovania pre všetky druhy audiovizuálnych materiálov. Naši tvorcovia titulkov sú rodení hovorcovia jazyka, ktorý požadujete. Majú zodpovedajúcu kvalifikáciu a značné  skúsenosti v titulkovaní filmov, dokumentaristiky a propagačných materiálov.

Multilingual Desktop Publishing

Potrebujete, aby bol obsah pre desktop programy preložený do iného jazyka? Využite naše služby multilingual desktop publishing, aby ste získali obsah preložený do jazyka podľa vášho výberu. Naše služby vám pomôžu pracovať s vašími medzinárodnými zamestnancami efektívnejšie, ak tieto osoby budú môcť vidieť obsah v ich vlastných jazykoch. Neváhajte. Naše služby poskytujú veľmi skúsení odborníci, ktorí vykonávajú tieto úlohy už niekoľko rokov.

Korektorské služby

Potrebujete profesionálne korektorské služby? Naše korektorské služby sú jedny zo špičkových v odvetví. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi, aby sme im poskytli najkvalitnejšie služby zabezpečujúce, že vaše dokumenty budú bez pravopisných chýb a gramaticky správne. Nikdy sa nespoliehame len na softvér, aby sme urobili korektúru dokumentov. Predtým, než vám prácu odovzdáme, vždy ju viackrát skontrolujeme, pretože je pre nás extrémne dôležité, aby ste dostali vysokokvalitnú prácu.

Audio prekladateľské služby

Naše služby vám umožnia mať každý jeden zvukový obsah preložený do jazyka podľa vášho výberu. Či už budete chcieť preložiť audio knihu, firemnú prezentáciu alebo iný zvukový obsah do iného jazyka, vieme pomôcť. Ručíme za to, že váš prekladateľ bude rodený hovorca v požadovanom jazyku, ktorý má príslušnú kvalifikáciu a bohaté skúsenosti v poskytovaní prekladov najvyššej kvality.

Video prekladateľské služby

Naše video prekladateľské služby vám môžu pomôcť preložiť obsah vášho videa do iného jazyka.

Ak ste nahrali video na propagáciu vášho výrobku alebo služby, výučby alebo inštruktážne materiály pre akýkoľvek iný účel, buďte si istí, že vám môžeme pomôcť osloviť zákazníkov úpravou videa do jazyka podľa vášho jazyka. Môžeme zaručiť kvalitu, pretože naše služby prekladania videa sú poskytované rodenými hovorcami, ktorí sú špecializovaní v požadovaných odvetviach a majú značné skúsenosti v tejto veci.