Konzekutívne tlmočenie, EUroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Možnosti tlmočenia

Face to face

V mnohých prípadoch môžu robiť priepastný rozdiel presní a pohotoví tlmočníci. Ak hľadáte možnosti živého tlmočenia, mali by ste pouvažovať nad našimi službami tlmočenia face-to-face. Tieto služby sú špecificky určené na podporu medziľudskej komunikácie v dvoch jazykoch pri rôznych udalostiach. Naše tlmočnícke služby face-to-face poskytujú rodení hovorcovia, ktorí poskytujú príslušným osobám živý preklad obsahu na vysokej úrovni do nimi zvoleného jazyka.

Služby konzekutívneho tlmočenia

Poskytujeme aj služby konzekutívneho tlmočenia. Tieto služby sú určené na to, aby splnili vaše potreby tlmočenia na živom podujatí. Služby konzekutívneho tlmočenia dovoľujú povedať reč a potom separátne interpretovať hneď po hovorení. To je najlepšou voľbou pre oznamovanie dôležitých správ na udalostiach naživo. Publiku nechýba originálny obsah, pričom porozumenie je uľahčené prekladaním do jeho vlastného jazyka.

Služby simultánneho tlmočenia

Potrebujete simultánne tlmočnícke služby pre živú prezentáciu? Ponúkame vám tlmočnícke služby najvyššej kvality v odvetví. Naši tlmočníci vedia tlmočiť živé udalosti rýchlo a presne. Udržiavajte účastníkov na vašej prezentácii v pozornosti tým, že im ponúknete služby simultánneho tlmočenia, aby ste zvýšili ich spokojnosť s vaším obsahom. Okrem toho, vaše publikum nebude mať pocit, že nezachytilo nejaký dôležitý obsah len preto, že malo s tým skúsenosť v inom jazyku.

Tieto tri voľby tlmočníckej služby vám umožňujú vybrať si možnosť tlmočenia, ktorá bude najvhodnejšia pre vaše podujatie. Je na vás, aby ste rozhodli, ktorá možnosť by bola najefektívnejšia. Bez ohľadu na to, ktorú možnosť vyberiete, vždy zabezpečíme poskytnutie čo najlepších tlmočníkov, a že tlmočenie bude vždy presné a načas, že nevynechajú žiadny obsah vo vašej prezentácii, ktorý by ste chceli mať preložený pre jednotlivca alebo publikum.