EuroComIT3 - prevajalske storitve - Global Translation Services EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3
 
 
 
Kakovost zagotovljena!

Jamčimo za kakovost svojega prevajanja. Sodelujemo le s strokovno usposobljenimi osebami, da vam zagotovimo prevode, ki so natančni, brez napak in jih prejmete pravočasno.

Naš sistem zagotavljanja kakovosti vam jamči, da boste z našimi storitvami zadovoljni. Prevajamo v skladu s prevajalskima standardoma EN 15038 in ISO 9001.

Postopek upravljamo z orodjem XTRF, ki je v celoti prilagojeno prevajalskim standardom. XTRF prispeva h kakovosti našega dela in močno zmanjšuje število napak. Seveda preverjamo kakovost vseh prevodov.

Najpomembnejše koristi XTRF so:

  • portal za stranke in dobavitelje
  • avtomatiziran potek dela na projektu
  • avtomatizacija vsega dela, ki se ponavlja
  • avtomatično oblikovanje strukture kataloga za določanje cen in vodenje projektov
  • modul za pošiljanje elektronske pošte
  • avtomatizirano naročanje projektov
  • upravljanje reklamacij

Preveritev kakovosti prevodov vključuje več kontrol:

1. Z revizijo prevoda, dvojezičnim pregledom terminologije, zagotavljamo točnost in natančnost prevoda. Zajema primerjavo prevoda z izvirnim besedilom, po potrebi uporabo specifičnih glosarjev, ki jih je zagotovila stranka, itd.

2. Lektoriranje prevedenega dokumenta vključuje popravke slovničnih in jezikovnih napak ter napačnega črkovanja, preveritev pravilnega zapisa lastnih imen in vprašanja kulturne lokalizacije, kot so valuta, datum, številke itd. Lektoriranje vključuje tudi pregled sloga, s čimer poskrbimo, da prevod odraža slog in značaj izvirnega dokumenta.

3. S kontrolo urejanja dokumenta poskrbimo, da se postavitev prevedenega dokumenta ujema z dokumentom v izvirnem jeziku, vključno s številčenjem strani, glavo in nogo dokumenta, umestitvijo grafičnih elementov, uporabo ustrezne pisave itd.

Spoštujemo vašo zasebnost!

Spoštujemo zasebnost svojih strank in nikoli ne razkrijemo nobenih podatkov.

Jamčimo vam, da bomo skrbno varovali zaupnost vseh podatkov o vašem podjetju ali dokumente, ki nam jih zaupate.

Vemo, da so lahko poslovne ali pravne informacije, ki nam jih pošljete, zaupne narave; obljubljamo vam, da jih nikoli ne bomo razkrili nikomur.

Naši tolmači in prevajalci upoštevajo enake standarde, zato vam zagotavljamo, da tudi oni upoštevajo zaupnost poslovnih ali pravnih informacij.

Delovali bomo le profesionalno in spoštovali zaupnost.

Metode prevajanja

Pri prevajanju uporabljamo različne metode. Nudimo prevajanje, ki je v celoti ročno, kar pomeni, da bo posameznik pregledal vaše dokumente ali vsebino in jih prevedel le ročno, z uporabo lastnega znanja jezika. Ti dokumenti se nato pregledajo, da se prepričamo, ali so točni. Lahko prevajamo tudi strojno, z uporabo najnovejše programske opreme in drugih orodij, da vam izdelamo natančne prevode.

O metodi prevajanja odločate sami. Sodelujemo z vami, da vam zagotovimo le najbolj natančne in zanesljive prevode vaše vsebine ali dokumentov, da boste zadovoljni.

Potek dela na projektu

Potek dela na projektu sestavlja več korakov. Vedno se začne z analizo projekta, v kateri se zberejo zahteve glede projekta, vključno z zahtevami glede predaje prevoda, in potrdijo cilji stranke. Ta postopek po potrebi vključuje tudi analizo izvirne dokumentacije stranke in pripravo glosarjev, referenčnega gradiva, prevajalskih baz TM itd. Postopek upravljamo z XTRF, avtomatiziranim orodjem za upravljanje projektov, ki je v celoti prilagojeno prevajalskim standardom.

Fazi analize projekta sledi načrtovanje projekta, ki vključuje pripravo dokumentov za prevajanje, izbiro virov in opredelitev časovnega načrta projekta.

V jezikovnem postopku se dokumenti predajo v prevajanje enemu ali več jezikovnim strokovnjakom. Jezikovne strokovnjake skrbno izbiramo glede na kombinacijo jezikov in področje prevajanja. Najpogosteje uporabljajo orodji SDL Trados Studio in Atril Deja Vu, dostikrat tudi MemoQ in Wordfast. Uporaba prevajalskih orodij jim omogoča obvladovanje slovarjev, ki jih je zagotovila stranka, ali izbiro glosarjev in terminoloških baz, ki smo jih razvili sami.

Prevajanje, revidiranje in lektoriranje izvajajo strokovno usposobljeni prevajalci, ki uporabljajo materni jezik.

Prevajanju sledi postopek revidiranja s poudarkom na preverjanju skladnosti terminologije in jezikovne pravilnosti. Vključuje interni pregled in preveritev kakovosti s stranko. Besedilo se ustrezno revidira, po potrebi se posodobi tudi prevajalska baza. Postopek lektoriranja zajema kontrolo črkovanja, sloga in lokalnih kulturnih vprašanj. Po tem opravimo kontrolo urejanja, da zagotovimo ujemanje postavitve prevoda z dokumentom v izvirnem jeziku.

Zadnji korak je pridobitev odobritve odjemalca, ocena njegovega zadovoljstva, arhiviranje podatkov in predaja končanega projekta v zahtevani obliki.

Sodelujte z nami!
Se nam želite pridružiti? EUROCOMIT3 vedno išče specializirane in izkušene samostojne prevajalce, da se pridružijo naši skupini. Kontaktirajte nas!.


Povpraševanje