EuroComIT3 - Global Translation Services EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3
 
 
 
Gwarantujemy tłumaczenia najwyższej jakości.

Gwarantujemy tłumaczenia najwyższej jakości. Pracujemy z najlepszymi profesjonalistami, aby nasze tłumaczenia były dokładne, bezbłędne i dostarczone w terminie.

Nasza polityka zapewniania jakości gwarantuje satysfakcję z naszych usług. Dostarczane przez nas tłumaczenia są zgodne ze standardami tłumaczeniowymi EN 15038 i ISO 9001.

Zarządzamy procesem tłumaczenia za pomocą narzędzia XTRF, które jest w pełni zgodne z obowiązującymi standardami tłumaczenia. XTRF przyczynia się do poprawy jakości naszej pracy i znacznego zmniejszenia liczby błędów. Mimo to, wszystkie nasze tłumaczenia są sprawdzane pod kątem jakości.

Najważniejszymi korzyściami ze stosowania XTRF są:

  • istnienie platformy dla klientów i podwykonawców
  • automatyczny przebieg pracy nad projektem
  • automatyzacja wszystkich powtarzalnych zadań
  • automatyczne tworzenie struktury katalogów w celach wyceny i zarządzania projektem
  • moduł wysyłania e-mailów
  • automatyczne zamawianie projektów
  • zarządzanie reklamacjami

Kontrola jakości tłumaczeń składa się z następujących etapów:

1. Weryfikacja tłumaczenia – dwujęzyczny przegląd terminologii, zapewniający tłumaczeniu staranność i precyzję. Wymaga porównania z tekstem źródłowym, a w niektórych przypadkach wykorzystania specyficznego słownictwa dostarczonego przez klienta.

2. Korekta tłumaczonego dokumentu, składająca się z przeglądu w poszukiwaniu błędów gramatycznych, ortograficznych i językowych, korekta pisowni nazw, oraz elementów swoistych dla danego kraju (waluta, zapis daty, sposób zapisywania liczb, itp). Korekta zawiera także kontrolę stylistyczną, aby tłumaczenie oddawało styl i charakter dokumentu źródłowego.

3. Redakcja nadaje tłumaczeniu wygląd dokumentu oryginalnego, tzn. zapewnia zachowanie liczby stron, nagłówków i stopek, marginesów, pozycji grafiki, właściwych czcionek, itp.

Szanujemy prywatność naszych klientów i nigdy nie udostępniamy informacji o nich.

Szanujemy prywatność naszych klientów i nigdy nie udostępniamy informacji o nich.

Gwarantujemy, że powierzone informacje o firmie i dokumenty zachowamy w ścisłej tajemnicy.

Zdajemy sobie sprawę, że powierzane nam informacje biznesowe i prawne są z natury poufne i zapewniamy, że nikomu nie przekażemy tych informacji.

Nasi tłumacze ustni i pisemni przestrzegają tych samych standardów, a zatem poufność otrzymywanych przez nich informacji biznesowych i prawnych jest zapewniona także w trakcie prac nad przekładem.

Pracujemy profesjonalnie i z zachowaniem poufności.

Dokonujemy tłumaczeń korzystając z różnych metod.

Dokonujemy tłumaczeń korzystając z różnych metod. Oferujemy tłumaczenia dokonywane przez człowieka, co oznacza, że tłumacz przejrzy Twoje dokumenty lub tekst i przetłumaczy je korzystając jedynie z własnej znajomości języka. Takie dokumenty są jeszcze raz sprawdzane, aby zagwarantować dokładność przekładu. Możemy również dokonać tłumaczeń wspomaganych maszynowo, korzystając z najnowszego oprogramowania i innych narzędzi, zapewniających precyzyjność przekładów.

Wybór metodyki tłumaczeń należy do Ciebie. Naszym zadaniem jest jedynie zapewnić możliwie jak najdokładniejsze i najrzetelniejsze tłumaczenia tekstów lub dokumentów, z którego klient będzie zadowolony.

Przebieg pracy nad projektem

Praca nad projektem składa się z kilku kroków, z których pierwszym jest zawsze analiza projektu, podczas której zbieramy wymagania wobec projektu, w tym warunki dostawy, a następnie klient potwierdza zadania. Proces ten obejmuje również analizę oryginalnej dokumentacji klienta, przygotowanie glosariuszy, materiałów referencyjnych, znaków towarowych itp. Proces ten jest zarządzany przez XTRF, zautomatyzowane narzędzie zarządzające projektami, w pełni dostosowane do standardów obowiązujących w trakcie tłumaczenia.

Po etapie analizy następuje etap planowania projektu, w tym przygotowanie plików do tłumaczenia, dobór zasobów i określenie harmonogramu projektu.

Podczas etapu językowego dokumenty są przekazywane ekspertowi lub ekspertom do tłumaczenia. Eksperci językowi są starannie dobierani w zależności od kombinacji języków oraz dziedziny tłumaczenia. Najczęściej używają takich narzędzi jak SDL Trados Studio czy Atril Deja Vu, w wielu przypadkach również MemoQ lub Wordfast. Użycie narzędzi tłumaczeniowych pozwala na zarządzanie glosariuszami dostarczonymi przez klienta lub glosariuszami i bazami fraz opracowanymi przez nas.

Tłumaczenie, korekta i redakcja są dokonywane przez tłumaczy natywnych.

Po skończonym tłumaczeniu następuje etap przeglądu, skupiający się głównie na weryfikacji spójności terminologii i poprawności językowej. Obejmuje przegląd wewnętrzny oraz sprawdzanie jakości wraz z klientem. Tekst jest odpowiednio modyfikowany oraz dodawane są znaki towarowe, jeśli jest to wymagane. Na etapoe korekty jest przeprowadzana kontrola pisowni, stylu oraz lokalnej specyfiki kulturowej. Następnie dokonujemy kontroię redakcyjnej, aby upewnić się, że układ dokumentu jest zgodny z oryginałem.

Na ostatnim etapie otrzymujemy od klienta ostateczne zatwierdzenie, oceniamy stopień jego zadowolenia, archiwizujemy informacje i dostarczamy zakończony projekt w ustalony sposób.

PRACUJ Z NAMI!
Chciałbyś do nas dołączyć? EUROCOMIT3 stale poszukuje wyspecjalizowanych i doświadczonych tłumaczy do swojego zespołu. Jeśli posiadasz więcej niż sześć lat doświadczenia w tłumaczeniach w swojej specjalizacji, dbasz o jakość pracy oraz realizujesz zadania na czas przy napiętych terminach, skontaktuj się z nami.


Wolne cytat