Tłumaczenia umów - Global Translation Services EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Tłumaczenia umów

Tłumaczenia umów

Tłumaczenia umów

Tłumaczenie umów wymaga specjalistycznej wiedzy, pozwalającej zrozumieć prawne niuanse. Tłumacze pracujący nad przekładem umowy muszą również zapewnić dokładne brzmienie prawa, aby uchronić spółkę przed możliwymi problemami prawnymi przy realizacji umowy, które mogłyby miec miejsce w przypadku nieprecyzyjnego tłumaczenia terminów prawniczych.

Kto potrzebuje usług tłumaczenia umów

Prowadząc działalność za granicą lub wkraczając na nowe rynki firmy zwykle przygotowują rozmaite umowy, które mogą wymagać tłumaczenia. Można do nich zaliczyć:

  • umowy handlowe
  • umowy gospodarcze
  • umowy o pracę
  • umowy fuzji i przejęcia
  • umowy sprzedaży
  • umowy o świadczenie usług
  • umowy zakupu lub najmu
  • polityka prywatności

Wiele biur tłumaczeń oferuje tłumaczenie wszystkich umów prawnych, sa jednak i takie, które skupiają się niektórych dziedzinach, takich jak ubezpieczenia lub nieruchomości.

Jakie problemy prawne mogą wiązać się z tłumaczeniem umów?

W tłumaczeniu umów najważniejsze jest, aby przekład wiernie oddawał prawne treści, istotne jest również, aby mieć na uwadze przepisy prawne kraju w którym umowa będzie obowiązywać. Z niektórymi dużymi biurami tłumaczeń współpracują prawnicy, którzy przeglądają umowy i ostrzegają klientów, jeśli warunki umowy mogą przyczyną problemów prawnych.

Umowa może być ważna w jednym kraju, ale może być nieważna lub nawet nielegalna w drugim kraju, na którego język została przetłumaczona. Zwykle za weryfikację prawną jest odpowiedzialne przedsiębiorstwo zamawiające tłumaczenie.

Na koniec, pomimo otrzymania od biura tłumaczeń właściwie przetłumaczonej umowy, spółka zlecająca przekład powinna odrobić pracę domową, aby zabezpieczyć się przed pułapkami związanymi ze stosowaniem tłumaczonej umowy podczas prowadzenia interesów za granicą.