Prekladateľské možnosti Global Translation Services EuroComIT3

Prekladateľské možnosti

Služba odborného prekladu

Sme profesionálna prekladateľská služba, ktorá ponúka vysokokvalitné prekladateľské služby za najlepšie ceny. Naše skúsenosti siahajú do roku 2004, kedy bola založená prvá spoločnosť na prekladanie. Podporujeme rôznymi prekladateľskými službami stovky firiem a profesionálnych klientov po celom svete, pokrývame širokú škálu odvetví. Poskytujeme prekladateľské, tlmočnícke, korektorské, lokalizačné a iné služby vo viac než 70 jazykoch.

Naši klienti si zaslúžia tie najlepšie služby. Preto úzko spolupracujeme s našimi klientmi, aby sme správne pochopili ich potreby a poskytli im presné a konzistentné preklady, ktoré spĺňajú ich požiadavky na kvalitu, presnosť a kultúrnu vhodnosť.

Manuálny preklad s korektorskou službou

Naše prekladateľské služby sa vykonávajú ručne. Spolupracujeme len s rodenými hovorcami jazyka, ktorý požadujete. Tí vedia starostlivo skontrolovať vaše dokumenty a poskytnúť vám vysokokvalitné preklady. Naše ručné prekladateľské služby sú doplnené korektúrou a podliehajú viacerým kontrolám s cieľom uvoľniť čo najpresnejšie preklady, úplne bez chýb.

EUROCOMIT3 ponúka korektúru ako špeciálnu službu. Pred uvoľnením obchodného alebo právneho dokumentu by ste sa mali uistiť, že je dobre napísaný a odzrkadľuje štýl a vzhľad svojej štruktúry. Naši profesionálni korektori sú vyškolení na lokalizáciu a opravu chýb a zvýšia kvalitu vašich dokumentov v ktoromkoľvek jazyku, s ktorým pracujeme.

Služby overeného prekladu

V niektorých krajinách sú dokumenty preložené pre právne účely akceptované len v prípade, že prekladateľ je registrovaný ako úradný prekladateľ alebo má špeciálne osvedčenie potvrdzujúce prekladateľskú kvalifikáciu a prekladateľskú presnosť.

Spolupracujeme so sieťou certifikovaných a úradných prekladateľov pôsobiacich v krajinách, kde sú takéto služby požadované zákonom.  Naši prekladatelia zložili prísahu a podpíšu vaše dokumenty so svojou pečiatkou. Vedieme databázu najčastejšie používaných formulárov úradne preložených dokumentov, ktorá sa pravidelne aktualizuje. Bez ohľadu na to, či potrebujete preložené dokumenty na sobáš na Bali, získať prácu v Mexiku alebo zúčastniť sa súdneho konania v Čiernej Hore, naše služby overeného prekladu vám zabezpečia, že preklad vašich dokumentov bude presný a bude spĺňať všetky zákonné normy.

Služby strojového prekladu

Občas klienti požadujú preklady, ktoré sa majú urobiť veľmi rýchlo alebo dokonca v reálnom čase. Iní klienti môžu vyžadovať veľké objemy, kde nie je nutná editácia, napríklad tam, kde preklad má zabezpečiť len základnú úroveň porozumenia alebo v prípade veľmi krátkych termínov. V takýchto prípadoch internetové nástroje nemusia byť tým pravým riešením, predovšetkým tam, kde ide o dôvernú firmu.

EUROCOMIT3 vám môže poskytnúť rýchle a efektívne služby strojového prekladu na základe našich pracovných postupov s následnou editáciou alebo bez nej. Používame nástroje strojového prekladu na báze našich vlastných alebo klientskych existujúcich prekladových pamätí alebo glosárov, čo nám umožňuje zvládnuť terminológiu a preložiť veľké objemy vo veľmi krátkom čase. Pri editácii je potrebné a možné, napr. pre veľké právne dokumenty, aby strojový preklad bol vždy doplnený ručnou editáciou a korektúrou, ktorá zahŕňa špecializovaných rodených hovorcov so značnými skúsenosťami v požadovanej oblasti.

Služba expresného prekladu

Ak je potrebné urobiť preklady vo veľmi krátkom čase, sme pre vás prvou voľbou. Veríme, že máme jednu z najrýchlejších dôb obehu zákazky v odvetví. Spolupracujeme so sieťou prekladateľov na voľnej nohe, ktorí sú schopní pracovať 24 hodín, 7 dní v týždni. Vieme zostaviť ad-hoc skupinu relevantných prekladateľov na zvládnutie veľkých prekladov v najkratších možných termínoch, a to bez ujmy na kvalite prekladu. Môžeme vám zaručiť, že vaše dokumenty budú pre vás pripravené rýchlo pri zachovaní najvyšších profesionálnych noriem. Sme pripravení pre vaše požiadavky 24 hodín denne po celom svete. Jednoducho odošlite vaše dokumenty našej službe a špecifikujte dodaciu lehotu. Budeme reagovať rýchlo a dáme sa ihneď do práce, aby sme vám umožnili splniť termín.