Eurocomit3 - Global Translation Services EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Eurocomit3

Spoločnosť EUROCOMIT3 bola založená v roku 2004 v Maribore, Slovinsko. Sme tím odborníkov, ktorý sa môže pochváliť desaťročnými skúsenosťami v prekladateľských, tlmočníckych a korektorských službách, ktoré pokrývajú všetky druhy dokumentov v rôznych odvetviach.

V priebehu týchto rokov sme preložili milióny slov do, resp. z viac než 70 rôznych jazykov pre rôznych klientov, vrátane podnikov, bánk, neziskových inštitúcií, medzinárodných organizácií a jednotlivcov.

EUROCOMIT3 poskytuje preklady, korektúry a tlmočenie do a z viac než 70 rôznych jazykov. Preklady a korektúry zahŕňajú rôzne druhy dokumentov, ktoré pokrývajú širokú škálu priemyselných odvetví, či už ide o jednoduché dokumenty alebo komplexné materiály v odbornom jazyku a v rôznych editovateľných a needitovateľných formátoch.

Naše medzinárodné prekladateľské služby zahŕňajú aj webové stránky a lokalizáciu výrobkov, čo pomáha našim zákazníkom zvyšovať ich konkurenčnú výhodu prostredníctvom viacjazyčných materiálov.

EUROCOMIT3 funguje globálne ako sieť prekladateľov na voľnej nohe, rodených hovorcov, v podstate každý trh pokrývame našimi prekladateľskými službami. Takýto obchodný model umožňuje pracovať 24 hodín, sedem dní v týždni a dodávať našim klientom, bez ohľadu na ich odvetvie, miesto, veľkosť alebo druh dokumentácie, ktorá sa má preložiť.

Naša obchodná filozofia je založená na kvalite, flexibilite a starostlivosti o zákazníka.

Aplikujeme prísnu náborovú politiku. Naši prekladatelia majú minimálne šesťročnú skúsenosť v prekladaní, tlmočení alebo v korektúre v súvisiacich oblastiach. V prípade potreby sme schopní vytvoriť medzinárodný tím prekladateľov, aby vám zabezpečil viacjazyčné preklady alebo jazykovú korektúru pre špeciálne potreby.

Náš štandardný pracovný postup zahŕňa diskusiu o prekladateľskej úlohe s našimi klientmi, aby sme pochopili ich špecifické potreby, strojový alebo ručný preklad (v závislosti na druhu dokumentu a požadovanom preklade) rodeným hovorcom, ktorý má špecializáciu v príslušnom odvetví, korektúru rodeným hovorcom a konečnú editáciu prekladaného dokumentu.

Náš kvalitný proces riadenia zabezpečuje prevenciu voči chybám a umožňuje držať krok s najnovšími technológiami a dodržiavať najvyššie možné normy. Oceníme vašu spätnú väzbu, ktorá nám pomôže zlepšiť naše služby, aby sme vám poskytovali najlepšie riešenia prispôsobené potrebám zákazníka.