Kvalitní překladatelské služby Global Translation Services EuroComIT3

Typy překladů

Odborné překlady

Jsme odborná překladatelská agentura, která nabízí překladatelské služby po nejvýhodnějších cenách. Naše zkušeností sahají do roku 2004, kdy byla založena naše první překladatelská firma. Naše překladatelské služby podporují stovky podniků a odborných zákazníků v celé škále oborů po celém světě. Překladatelské služby, tlumočení, lektorování, lokalizaci a jiné služby poskytujeme ve více než 70 jazycích.

Naši uživatelé si zaslouží nejkvalitnější služby. Proto s nimi úzce spolupracujeme, abychom správně porozuměli jejich požadavkům a zajistili jim přesné a konzistentní překlady, které splňují jejich požadavky na kvalitu, přesnost a odpovídající kulturní úroveň.

Ruční překlady s lektorováním

Překladatelské služby provádíme ručně. Spolupracujeme s překladateli, kteří překládají v jazyce, který potřebujete. Pečlivě vaše dokumenty prohlédnou a zajistí jejich překlady na nejvyšší úrovni. Ruční překladatelské služby doplňujeme lektorováním. Podléhají několika kontrolám s cílem, abyste překlady dostali do rukou bezchybné.

EUROCOMIT3 poskytuje lektorování také jako samostatnou službu. Před zveřejněním obchodního nebo právního dokumentu se musíte ujistit, zda je dobře, bezchybně napsaný a odráží styl a charakter vaší organizace. Naši lektoři jsou vyškoleni pro zjišťování a opravovaní chyb a tím zlepšení kvality vašich dokumentů ve všech jazycích, s nimiž pracujeme.

Ověřené soudní překlady

V některých zemích jsou dokumenty pro právní účely akceptovány pouze tehdy, jsou-li přeloženy přísežným soudním překladatelem nebo mají zvláštní osvědčení o odborné způsobilosti toho druhu.

Spolupracujeme se sítí certifikovaných a soudních překladatelů v zemích, kde tyto služby vyžaduje zákon. Naši překladatelé jsou přísežní sodní překladatelé a vaše přeložené dokumenty podepíší a opatří razítkem. Udržujeme databázi tiskopisů soudně ověřených dokumentů, které se nejčastěji používají. Databázi průběžně doplňujeme a aktualizujeme. Je jedno, jestli potřebujete překlad dokumentu na svatbu na Bali, zaměstnání v Mexiku nebo účast v soudním procese v Černé Hoře. S našimi soudně ověřenými překlady vám zaručíme, že budou překlady vašich dokumentů přesné a budou splňovat zákonné normy.

Strojové překlady

Občas zákazníci potřebují překlady v nejkratším možném čase. Někdy potřebují obsáhlé překlady, které není potřeba upravovat a sice tehdy, kdy má překlad poskytnout pouze základní úroveň porozumění dokumentu anebo v případě, že jsou lhůty mimořádně krátké. V takových případech webové nástroje nejsou možná tím pravým řešením, zvláště tehdy, jedná-li se o důvěrné údaje o firmě.

EUROCOMIT3 vám může poskytnout rychlé a efektivní služby strojového překladu s úpravou nebo bez úpravy textu. Používáme překladatelské nástroje, které spočívají na naší vlastní překladové paměti či glosářích resp. úložištích a glosářích našich zákazníků. Tyto nástroje nám umožňují zvládnout terminologii a překlad obsáhlého materiálu ve velmi krátké lhůtě. Je-li úprava potřebná a proveditelná, např. u obsáhlých právních dokumentů, strojní překlady vždy doplňujeme  ruční úpravou a lektorováním, které provádějí rodilí mluvčí s bohatými zkušenostmi v požadované oblasti.

Urgentní  překlady

Je-li zapotřebí zhotovit překlad velmi rychle, jsme pro vás ta pravá volba. Domníváme se, že patříme mezi nejrychlejší ve své oblasti. Spolupracujeme se sítí samostatných překladatelů, kteří mohou pracovat 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Můžeme zorganizovat příležitostní skupinu kvalifikovaných  překladatelů na zhotovení obsáhlých materiálů v nejkratším možném termínu. V žádném případě to nemá vliv na kvalitu překladů. Zaručujeme vám, že budou vaše dokumenty připraveny rychle při zachování  nejvyšších odborných standardů. Pro objednávky jsme vám k dispozici 24 hodin denně po celém světě. Jednoduše pošlete svoje dokumenty našim službám s uvedením lhůty a očekávejte naši okamžitou odpověď. Neprodleně začneme pracovat, abyste dodrželi vaši sjednanou lhůtu.