Prekladateľské služby, EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Překladatelské služby

Překlady webových stránek

Překlady vaší webové stránky do cizího jazyka budou jednoduché, obrátíte-li se v té věci na nás. Zaručujeme přesnost překladů webových stránek, protože spolupracujeme s vysoce kvalifikovanými překladateli. Jsou specializovaní v různých oblastech a mají při překládání webových stránek pro nejrozličnější obory a výrobky bohaté zkušenosti. Disponujeme s různými nástroji, pomoci nichž webové stránky překládáme přímo, bez újmy na architektuře a pozici.

Služby lokalizace

Plánujete-li prodej na mezinárodních trzích, musíte se postarat o to, aby se tamější kupci důkladně seznámili s vašim výrobkem a rozuměli mu. Tento úkol zahrnuje v sobě také element ochrany. Proto je přesná prezentace vašeho výrobku v lokálním jazyce – lokalizace – nejdůležitější krok, který musíte učinit. S naší širokou sítí rodilých mluvčích, kteří mají zkušenosti s překlady pro nejrůznější činnosti a výrobky, vám pomůžeme při lokalizaci vašeho výrobku na různých trzích přesně, účinně a v požadované kvalitě.

Služby lokalizace programového vybavení

Programové vybavení obvykle používají uživatelé, kteří neovládají důkladně její architekturu a jednotlivé části. Neporozumění – buďto kvůli cizímu jazyku nebo nepřesnému překladu – může způsobit chyby ve funkci programového vybavení. Naše řešení lokalizace programového vybavení provádí mezinárodní skupiny překladatelů, programerů, programových inženýrů a grafických návrhářů, kteří se mohou pochlubit víceletými zkušenostmi v oblasti lokalizace programového vybavení. Postarají se o to, aby byl obsah ve vašem programovém vybavení přesný a funkční.

Služby lokalizace webových stránek

Prodej výrobků pomocí webových stránek znamená, že se pokusíte kupce na zahraničním trhu přesvědčit o výběru právě vašeho výrobku mezi mnohými podobnými. Jestliže výrobky nejsou představeny v lokálním jazyce daného trhu, ztratíte konkurenční výhodu před výrobky představenými lokálně. Lokalizace je nejlepší způsob, jak oslovit  kupce na zahraničních trzích. Protože spolupracujeme s mezinárodní sítí odborníků na lokalizaci webových stránek, zaručujeme vám účinná řešení. Je důležité vědět, že veškerou práci provádíme ručně.

Překlad titulků

Nespokojte se s tím, že vaši zákazníci používají jenom systémy obláčků s nápisy, které obvykle nezajišťují nejpřesnější překlady anebo dokonce zapomenete na kupce v zahraničí, kteří by si rádi přečetli obsah. Naše služby překládání titulků vám mohou pomoci. Nabízíme vám řešení na vysoké úrovni překladů pro všechny typy audio-vizuálních materiálů. Naši překladatelé vám je přeloží do jazyka, jaký požadujete. Mají odpovídající kvalifikaci a rozsáhlé zkušeností s překládáním titulků k filmům, dokumentárním filmům a promočnímu materiálu.

Vícejazyčný stolní ediční systém

Přejete si obsah svých počítačových programů přeložit do jiného jazyka? Použijte našich vícejazyčných služeb stolního edičního systúmu, abyste měli k dispozici materiály přeloženy do vámi vybraných jazyků. Naše služby vám pomohou při účinnější komunikaci z vašimi mezinárodními zaměstnanci, kteří budou mít k dispozici materiály ve vlastních jazycích. Neváhejte. Naše služby vám poskytnou kvalifikovaní překladatelé s mnohaletými zkušenosti v této oblasti.

Služby lektorování

Potřebujete využít služeb odborného lektorování? Tyto naše služby patří k nejlepším v překladatelské sféře. Se svými klienty těsně spolupracujeme a snažíme se jim zajistit lektorování na nejvyšší úrovni, aby byly přeložené dokumenty bez gramatických a pravopisných chyb. Při zhotovování lektorovaných dokumentů se nikdy nespoléháme pouze na programové vybavení. Konečné výrobky před odevzdáním  důkladně překontrolujeme, protože je pro nás důležité, aby převzali výrobek vysoké kvality.

Audio překladatelské služby

Naše služby vám umožní překlad každého vašeho audio obsahu do vámi vybraného jazyka. Můžeme vám pomoci při překladu audio knihy, obchodní prezentace či jiného audio dokumentu do jiných jazyků. Ujišťujeme vás, že kvalifikovaný rodilý mluvčí s bohatými zkušenostmi poskytne ve vámi vybraném jazyku překlad na vysoké úrovni.

Video překladatelské služby

Naše služby vám umožní překlad každého vašeho video obsahu do vámi vybraného jazyka. Jestliže jste natočili video snímek na propagaci vašeho výrobku nebo služby, materiál k výuce, návody či záznamy pro jiné účely, vám pomůžeme oslovit vaše zákazníky tak, že váš dokument přeložíme do vámi vybraného jazyka. Zaručujeme vám vysokou kvalitu, protože tyto služby provádějí rodilí mluvčí s dlouholetými zkušenostmi a specializovaní v požadované oblasti.