Pravne prevodilačke usluge - Global Translation Services EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Pravne prevodilačke usluge

Pravne prevodilačke usluge

Legal Translation Services

Prevođenje pravnih dokumenata može biti komplikovano, jer zakoni mogu da se razlikuju ne samo od države do države, već i između različitih pokrajina i regiona u istoj državi. Vrlo je bitno da je celokupna dokumentacija jezgrovita i precizna, jer mora precizno da prenese informacije iz izvornog dokumenta. Prilikom prevođenja pravnih dokumenata nema prostora za greške. Pravne dokumente mora da prevodi prevodilac koji nema samo jezičko iskustvo, već i dobro poznaje terminologiju i pojmove. Strogo treba poštovati sve važeće standarde kako bi se sprečili nesporazumi i pravni problemi.

Pravne prevodilačke usluge za preduzeća

U poslovnom svetu postoji mnogo primera, kad je korišćenje pravnih prevodilačkih usluga od suštinskog značaja. Svi ugovori, zaključeni između stranih preduzeća, kao što su na primer trgovinski sporazumi, prevedeni na zahtevane jezike, mogu da spreče eventualne veće komplikacije i da obezbede jasnu i razumljivu komunikaciju između strana. Sve patente, licence i poreske izveštaje treba prevesti na zahtevani jezik. Prilikom zapošljavanja stranih radnika pravne prevodilačke usluge mogu da se koriste za ugovore, dokumente radnog prava i proveru prošlosti budućeg zaposlenog.

Pravne prevodilačke usluge za sudove

Korišćenje pravnih prevodilačkih usluga je najvažnije prilikom prevođenja svih dokumenata koji se dostavljaju sudu. U pravnim predmetima rizici su veliki, zato je od suštinskog značaja sprečavanje eventualnih nesporazuma koji bi mogli proizići iz jezičkih prepreka. Treba prevesti sve parnične dokumente, dokaznu dokumentaciju, svedočenja i izjave, date pod zakletvom, tako da svi uključeni jasno razumeju što je rečeno ili navedeno.

Pravne prevodilačke usluge za ličnu primenu

Pravne prevodilačke usluge mogu da se koriste u brojnim oblastima lične pravne dokumentacije. Testamenti, predbračni ugovori, dokumentacija u vezi sa doseljavanjem i zdravstvena dokumentacija su samo neki primeri ličnih potreba za pravnim prevodilačkim uslugama. Naravno, treba da se obezbedi i poverljivost.