Konsekutivno tumačenje, EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Usluge tumačenja

Usluge pravnog tumačenja

Da li je vam je potrebna pomoć u tumačenju pravnih sadržaja? Naše usluge pravnog tumačenja mogu da vam pomognu da prebacite vaše pravne sadržaje u druge jezike za vaše klijente. Usluge pravnog tumačenja obezbeđujemo na mestu koje vi odaberete kako bi se prilagodili vama i vašim klijentima.

Usluge poslovnog tumačenja

Svoje usluge poslovnog tumačenja pripremili smo za mala, srednje velika ili velika preduzeća i možemo da se odazovemo na višejezičke zahteve vašeg preduzeća, da vam obezbedimo konkurentsku prednost u globalnoj ekonomiji. Naši poslovni tumači imaju iskustva iz poslovnog okruženja i deluju profesionalno kako bi zadovoljili vaše potrebe. Naši tumači su uvek precizni i pouzdani. Možete da računate na nas da će posao biti obavljen pravilno i za razumnu cenu.

Usluge finansijskog tumačenja

Naše usluge finansijskog tumačenja pripremljene su za finansijske delatnosti. Uslugama finansijskog tumačenja možemo da vam pomognemo, bez obzira na to da li su vam potrebne usluge tumačenja za vaše investicione poslove, banku ili neku drugu finansijsku uslugu. Na raspolaganju smo vam za usluge vašim klijentima na njihovom maternjem jeziku, a time vam omogućavamo brže poslovanje i ostvarivanje veće prodaje.

Usluge tumačenja u delatnosti osiguranja

Sadržaji, koje treba prevesti za klijente u delatnosti osiguranja, često su prilično kompleksni. Naši tumači u delatnosti osiguranja obavljaju tumačenje u ovoj vrsti delatnosti na više od 70 jezika; garantujemo vam za preciznost i pouzdanost usluga. Sarađivali smo sa velikim klijentima u delatnosti osiguranja i imamo mnogo iskustva iz oblasti svih vrsta usluga tumačenja u ovoj delatnosti.

Usluge tumačenja u zdravstvu

Tumači za oblast zdravstva su vam na raspolaganju za zadovoljavanje vaših potreba u zdravstvenoj delatnosti. Naši tumači za oblast zdravstva deluju u bolnicama, zdravstvenim ustanovama i brojnim drugim okruženjima na više od 70 jezika. Naše usluge tumačenja u zdravstvu na raspolaganju su vam 24 sata sedam dana u nedelji. Ako tražite kvalitetne tumače za svoje klijente, mi smo na raspolaganju za pomoć.

Usluge tehničkog tumačenja

Pružamo usluge tumačenja u tehničkim oblastima na 77 jezika. Ukoliko vam je potrebno tumačenje kompleksnog tehničkog sadržaja za vaše inženjerske partnere ili klijente u inostranstvu, mi možemo da vam obezbedimo iskusne tumače koji su specijalisti u brojnim tehničkim oblastima po vašem izboru.

Usluge tumačenja za lokalne vlasti

Usluge tumačenja za lokalne vlasti na raspolaganju su vam za pomoć u tumačenju sudskih i upravnih postupaka. Naši tumači su osposobljeni i sertifikovani za pružanje ovakvih usluga; možete da se oslonite na njihovu preciznost. Naši tumači za vlasti rade profesionalno u vrlo različitim okruženjima, uključujući sudove, državne organe, lokalne zajednice i druge upravne organe.