Konsekutivno tumačenje, EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Oblici tumačenja

Lično tumačenje

Prevodioci mogu često svojim brzim i preciznim prevođenjem suštinski da doprinesu sporazumevanju. Ukoliko tražite mogućnosti za prevođenje uživo, razmislite o našim uslugama ličnog prevođenja. Te usluge smo formirali posebno za pomoć u ličnoj komunikaciji na dva jezika u različitim prilikama. Naše usluge ličnog prevođenja vrše prevodioci na maternjem jeziku i uključenim licima obezbeđuju visok standard prevođenja sadržaja uživo na izabranom jeziku.

Usluge konsekutivnog prevođenja

Pružamo i usluge konsekutivnog prevođenja. Te usluge smo pripremili kako bi zadovoljili vaše potrebe za prevođenjem na događajima uživo. Pomoću usluga konsekutivnog prevođenja izgovoreni tekst prevodimo odmah pošto je izrečen. To je najbolja mogućnost za saopštavanje važnih sadržaja na događajima uživo. Slušaoci čuju i izvorni sadržaj, ali ga lakše razumeju ukoliko prevod čuju na svom jeziku.

Usluge simultanog prevođenja

Da li su vam potrebne usluge simultanog prevođenja za predstavljanje uživo? Pružamo usluge prevođenja koje spadaju u najbolje u našoj delatnosti. Naši prevodioci prevode događaje uživo brzo i precizno. Održite pažnju slušalaca na svojim prezentacijama tako što ćete im ponuditi usluge simultanog prevođenja i time im omogućiti bolje praćenje vaših sadržaja. Osim toga, vaši slušaoci neće imati osećaj da su propustili neki deo važnog sadržaja samo zato što govore drugi jezik.
Ova tri oblika usluga prevođenja omogućavaju vam da izaberete mogućnost koja će biti najadekvatnija za vaš događaj i najefikasnija za vaše slušaoce. Koja od mogućnosti će biti najefikasnija odlučićete sami. Bez obzira na mogućnost koju odaberete, mi ćemo se uvek potruditi da vam obezbedimo najbolje moguće prevodioce i da prevodi uvek budu precizni i blagovremeni, tako da slušalac ili slušaoci ne propuste niti jedan deo vaše prezentacije koju želite da prevedete.