Usluge lektorisanja, EuroComIT Global Translation Services EuroComIT3

Usluge lektorisanja

Usluge lektorisanja

Svaki napisani tekst treba lektorisati pre nego što ga vidi primalac. Ukoliko šaljete poslovnim partnerima ili klijentima dokument, u kome sve vrvi od gramatičkih i slovnih grešaka, vi postupate vrlo nestručno. Naravno, usluge slovne provere obuhvataju mnogo više od same provere gramatičkih i slovnih grešaka. Neke usluge lektorisanja obuhvataju i uređivanje dokumenta kako bi se čitao onako, kako je i zamišljeno i kako bi bio adekvatan za primaoca. Potražnja za lektorisanjem raste sa povećanjem značaja elektronske razmene informacija umesto razmene informacija putem telefona.

Šta obuhvataju usluge lektorisanja

Greške u kucanju su uobičajen problem u pisanim dokumentima. One mogu da nastanu zbog nespretnog ili prebrzog kucanja. Zanimljivo je da su u slovenačkom jeziku najčešće pogrešno napisane reči koje sadrže kombinaciju slova “ljnj” ili više suglasnika, na primer „daljnjeg“ ili „ministarstvo“. Većina korisnika ima probleme i sa znakovima interpunkcije i sa navodnicima. Često ne znaju koji znak interpunkcije bi trebalo da koriste i gde da ga smeste. Temeljitije usluge lektorisanja obuhvataju i raščlanjivanje i dužinu rečenica, sastav, glagolsko vreme i opštu organizaciju teksta. Lektor obično vodi računa o odgovarajućem izgledu dokumenta, vodi računa da u njemu nema grešaka, da se lepo čita i da je odgovarajući za predviđene korisnike. U nekim tehničkim dokumentima, naročito onim iz oblasti medicine, reč sa slovnom greškom može da ima potpuno drugo značenje.

Kada bi trebalo koristiti usluge lektorisanja?

Kao što smo već pomenuli, svaki pisani proizvod bi pre objavljivanja morao da pregleda stručni lektor. Roman možda treba lektorisati više puta pre nego što bude spreman za štampu, što zavisi od broja ispravki i prerada. Ukoliko želite da budete profesionalni, treba da lektorišete svu poslovnu dokumentaciju – loše napisan dokument može da stvori lošu sliku o preduzeću i da prouzrokuje nepriliku ili čak gubitak prihoda. Govori, priručnici, prilozi u novinama, oglasni materijali – sve to zahteva usluge lektorisanja pošto i male greške mogu da budu pogubne.