Prevodilačke usluge u oblasti marketiranja - Global Translation Services EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Prevodilačke usluge u oblasti marketiranja

Prevodilačke usluge u oblasti marketiranja

Prevodilačke usluge u oblasti marketiranja

Prevodilačke usluge u oblasti marketiranja su mnogo više od prevoda teksta na ciljni jezik. Prevod mora da prenese i pravilnu marketinšku poruku ciljnoj javnosti, pri čemu treba, za uspešnu komunikaciju i sprečavanje eventualnog krivičnog dela čitaoca, poštovati i kulturne razlike, ton i stil pisanja. Marketiranje ima bitnu ulogu prilikom stvaranja svesti o proizvodu ili usluzi. Na današnjem konkurentnom tržištu, gde toliko preduzeća obavlja slične usluge ili izrađuje slične proizvode, uspešnost marketinških materijala, prevedenih na ciljni jezik, mnogo je verovatnija, jer se potrošači četiri puta češće odazivaju na materijale koje mogu da pročitaju na svom jeziku.

Prevodilačke usluge u oblasti digitalnog marketiranja

Zbog interneta, koje je toliko lako dostupan u celom svetu, i mogućnosti nabavke od preduzeća u inostranstvu, sve više potrošača radije kupuje preko interneta u udobnosti svojih domova ili kancelarija. Prevodilačke usluge u oblasti marketiranja sve se više koriste za ostvarivanje većeg odziva na digitalno marketiranje. Uvođenje i raspoloživost pametnih mobilnih telefona tu potrebu su još ojačali. Preduzeća sada mogu da šalju SMS ili MMS poruke direktno na mobilne telefone čime kreiraju oblike trenutnog marketiranja. Iako marketiranje putem elektronskih poruka može biti efikasno, poruka, poslata putem SMS-a ili MMS-a je primljena i pročitana odmah i time omogućava bržu reakciju. I sadašnji trend u oblasti aplikacija, „Apps“, povećao je potrebu za prevodilačkim uslugama u oblasti marketiranja. Instalacijom App na mobilni telefon povećava se svest o robnoj marci, a prevođenjem App na više jezika dopire se do šire javnosti.

Prevodilačke usluge u oblasti marketiranja za društvene medije

Najnoviji današnji oblik internet marketiranja je korišćenje platformi društvenih medija kao što su Facebook, Twitter i Tumblr. Korišćenje tih platformi povećava ciljnu javnost u milionima i odlična je strategija za niže troškove. Kako bi doprli do stranih potrošača, prevodilačke usluge u oblasti marketiranja mogu da obezbede odgovarajuće prevode na zahtevani jezik, čime ostvareno povećanje javnosti može da se meri u milionima.