Storitve lektoriranja, EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Storitve lektoriranja

Storitve lektoriranja

Vsako napisano besedilo je treba lektorirati, preden ga vidi prejemnik. Če pošljete poslovnim partnerjem ali strankam dokument, v katerem mrgoli slovničnih napak in napak pri črkovanju, ravnate zelo nestrokovno. Seveda pa storitve črkovanja zajemajo precej več kot le preveritev slovničnih napak in napak pri črkovanju. Nekatere storitve lektoriranja zajemajo tudi urejanje dokumenta, da se bere tako, kot je bilo zamišljeno, in je primeren za prejemnika. Povpraševanje po lektoriranju narašča s povečevanjem pomena elektronske izmenjave informacij namesto izmenjave informacij po telefonu.

Kaj vključujejo storitve lektoriranja

Tipkarske napake so v pisnih dokumentih običajni problem. Lahko nastanejo zaradi nespretnega ali prehitrega tipkanja. Zanimivo je, da so v slovenskem jeziku najpogosteje napačno zapisane besede, ki vsebujejo kombinacijo črk „ljnj“ ali več soglasnikov, na primer „nadaljnji“ ali „ministrstvo“. Večina piscev ima težave tudi z ločili in narekovaji. Pogosto ne vedo, katero ločilo bi morali uporabiti in kam ga je treba postaviti. Temeljitejše storitve lektoriranja vključujejo tudi členitev in dolžino stavkov, sestavo, glagolski čas in splošno organiziranost besedila. Lektor običajno poskrbi za ustrezen videz dokumenta, zagotovi, da v njem ni napak, da se lepo bere in da je primeren za predvidene uporabnike. V nekaterih tehničnih dokumentih, zlasti tistih s področja medicine, ima lahko napačno črkovana beseda popolnoma drugačen pomen.

Kdaj bi bilo treba uporabljati storitve lektoriranja?

Kot smo že omenili, bi moral vsak pisni izdelek pred objavo pregledati strokovni lektor. Roman je morda treba lektorirati večkrat, preden je pripravljen za tisk, kar je odvisno od števila popravkov in predelav. Če želite biti strokovni, je treba lektorirati vso poslovno dokumentacijo – slabo napisan dokument lahko postavi podjetje v slabo luč in povzroči zadrego ali celo izgubo prihodka. Govori, priročniki, članki v revijah, oglasni materiali – vse to zahteva storitve lektoriranja, saj so lahko pogubne celo majhne napake.