уги за толкување, EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Услуги за толкување

Услуги за правно толкување

Дали ви е потребна помош при толкувањето на правните содржини? Нашите услуги за правно толкување би можеле да ви помогнат да ги преведете вашите правни содржини на друг јазик за вашите клиенти. Услугите за правно толкување ги обезбедуваме на самото место кое вие ќе го изберете за да се прилагодиме кон вас и кон вашите клиенти.

Услуги за деловно толкување

Своите услуги за деловно толкување ги обликувавме за мали, средно големи и големи компании и можеме да ви излеземе во пресрет на вашите повеќејазични барања на вашата компанија за да ви овозможиме конкурентска предност во глобалната економија. Нашите деловни толкувачи имаат искуство од деловното окружување и работат професинално за да ги задоволиме вашите потреби. Нашите толкувачи се секогаш точни и веродостојни. Можете да сметате дека работата ќе ја извршиме правилно и за разумна цена.

Услуги за финансиско толкување

Нашите услуги за финансиско толкување се формирани за финансиските области. Со помош на услугите за финансиско толкување можеме да ви помогнеме без оглед на тоа дали ви се потребни услугите за толкување при вашите инвестиции, за в банка или кои било финансиски услуги. Ние ви стоиме на располагање за услугите кон вашите клиенти и тоа на нивниот мајчин јазик, со што ви овозможуваме побрзо работење и зглемување на продажбата.

Услуги за толкување во осигурувањето

Содржините кои треба да се преведат за клиентите од осигурителната област се често доста комплексни. Нашите толкувачи од осигурителната област овозможуваат толкување во областа на осигурителната дејност на повеќе од 70 јазици; ви гарантираме за точноста и веродостојноста на услугите. Сме соработувале со големи клиенти од осигурителната област и имаме големо искуство со секакви видови услуги толкување во областа на осигурувањето.

Услуги за толкување во здравството

Толкувачите од областа на здравството ви стојат на располагање за да ги задоволат вашите потреби од здравствената област. Нашите толкувачи од областа на здравството работат во болници, здравствени установи и други многубројни објекти на повеќе од 70 јазици. Нашите услуги за толкување во здравството ви се на располагање 24 часа на ден, седум денови во неделата. Ако барате квалитетни толкувачи за своите клиенти ние ви стоиме на располагање за помош.

Услуги за техничко толкување

Обезбедуваме услуги за толкување од техничките области на 77 јазици. Ако имате потреба од толкување на сложени технички содржини за своите инженерски партнери или клиенти во странство, можеме да ви обезбедиме искусни толкувачи кои се специјалисти во голем број технички области по ваш избор.

Услуги за толкување за локалните власти

Услугите за толкување за локалните власти ви стојат за располагање при толкување на правни и административни постапки. Нашите толкувачи се обучени и сертифицирани за вакви услуги, можете да се потпрете на нивната точност. Нашите толкувачи работат професионално во различни средини, како што се судовите, државните канцеларии, локалните заедници и други управни органи.