Naša ekipa - Global Translation Services EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Naša ekipa

Nicole Jelen

Direktorica in lastnica, strokovnjakinja za SEO in SEM

Dr. Tanja Angleitner Sagadin

Vodja odd. za prevajanje in kontrolo

mag. Andrej Snedec

Vodja odd. za kakovost

 

mag. Suzana Cergol Mihelič

Vodja projektov

Mag. Irena Šišovska

Vodja odd. za trženje in mrežo sodelavcev

mag. Tomaž Klojčnik dipl. ing.

Vodja odd. za IT in podatkovne zbirke

 

Danica Snedec

Vodja odd. človeških virov

Margit Krivec, univ. dipl. ekon.

Vodja FRS