Ogólne warunki współpracy - Global Translation Services EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Ogólne warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy

 
Minimalne zamówienie stanowi 1 standardowa strona (250 słów).

Tłumaczenie jest wyceniane na podstawie dokumentu w języku źródłowym.

Standardowa dzienna wydajność tłumacza to 6-7 stron.

Standardowa dzienna wydajność korektora to 15 stron.

Soboty, niedziele i dni świąteczne nie są brane pod uwagę przy ustalaniu dziennej wydajności.

Po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem trudne teksty oraz tłumaczenia w krótkim terminie mogą być obciążane dodatkową opłatą ze względu na złożoność lub pilność.

Jakiekolwiek zmiany lub odwołanie zamówienia są możliwe jedynie, jeśli klient pokryje koszty poniesione przez Agencję.

Klient zostanie obciążony opłatą za całkowicie lub częściowo wykonaną pracę, proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Płatność za usługę realizowane są na podstawie faktury pro forma przed odbiorem lub przy odbiorze tłumaczenia.

Tekst tłumaczenia zostanie wysłany do klienta natychmiast po otrzymaniu płatności lub po okazaniu dowodu wpłaty.

Stali klienci dokonują płatności na podstawie wystawionej faktury w ciągu 8 dni lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, po wykonaniu usługi.

 

Możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

 

  • przelewem, na podstawie faktury pro forma lub faktury, na rachunek SI56 0510 0801 3547 303, prowadzony przez ABANKA VIPA d.d.
  • poprzez moduł PayPal
  • poprzez moduł Skrill (Moneybookers)
  • kartą kredytową Visa, Mastercard, Maestro, American Express i Discover 

 

Gwarantujemy 100% satysfakcję i uznanie reklamacji.

 
Jeśli nie będziesz zadowolony z naszych tłumaczeń, zwrócimy Ci pieniądze.
Prawo do reklamacji na podstawie gwarancji przysługuje jedynie w przypadku profesjonalnych tłumaczeń, które są o 40-50% droższe niż zwykłe tłumaczenia.

Reklamacje będą rozpatrywane, jeżeli zostały złożone w formie pisemnej, listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż 8 dni od daty wykonania usługi.

Reklamacja powinna zawierać informacje o zamówieniu i precyzyjnie podane uwagi dotyczące tłumaczenia. W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona (na podstawie orzeczenia i opinii przedstawionej przez dostawcę usług tłumaczeniowych i niezależnego tłumacza lub korektora), klient otrzyma w ustalonym terminie poprawioną wersję tłumaczenia, notę kredytową lub zwrot pieniędzy.

Reklamacja nie zostanie uznana, jeśli klient przy zamawianiu tłumaczenia odrzucił propozycję korekty (zwykle w przypadku tekstów publikowanych) i złożył reklamację z powodu drobnych błędów stylistycznych i gramatycznych, za które w takich przypadkach odpowiada korektor.