Lokalizacja oprogramowania - Global Translation Services EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Lokalizacja oprogramowania

Lokalizacja oprogramowania

Lokalizacja oprogramowania

Właściwa lokalizacja oprogramowania pomoże zagranicznym klientom zapoznać się z Twoim oprogramowaniem i korzystać z niego w pełnym zakresie w ich ojczystym języku.
Oprócz wyzwań językowych i technologicznych, z lokalizacją wiąże się także problem odmienności zwyczajów panujących w kraju, do którego lokalizacja jest adresowana.

Lokalizacja oprogramowania polega na:

• tłumaczeniu i adaptacji okien dialogowych
• tłumaczeniu pomocy online i tekstu interfejsu
• tłumaczeniu instrukcji obsługi

Szczególną uwagę należy zwracać na obowiązujące przepisy. Program należy modyfikować tak, aby zawierał odpowiednią zawartość , zgodną z obowiazującymi wymaganiami prawnymi.

Korzyści z usług lokalizacji oprogramowania Eurocomit:

• wysoka jakość usług lokalizacji oprogramowania
• większa efektywność inwestycji
• usługi świadczone przez wyszkolony i elastyczny zespół, w którego skład wchodzą informatycy
• usługa rozwoju oferowanych rozwiązań