Услуги за локализација на програмска опрема - Global Translation Services EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Услуги за локализација на програмска опрема

Услуги за локализација на програмска опрема

Услуги за локализација на програмска опрема

Соодветната локализација на програмската опрема им помага на вашите меѓународни клиенти при воведувањето и користењето на вашиот софтвер на сите нивоа на нивните локални јазици. Покрај чистите лингвистички и технички прашања, овој процес ги вклучува и културните специфичности на државата.

Локализацијата на програмската опрема вклучува:

• Преведување и адаптација на полињата со дијалози
• Онлајн помош и интерфејс текст
• Преведување на прирачници

Посебно внимание треба да се посвети на специфичните локални прописи. Во таквите случаи, производот треба да се менува соодветно, вклучувајќи ја реалната содржина на дадените апликации со цел да се обезбеди усогласување со таквите прописи.

ПРИДОБИВКИ ОД ЛОКАЛИЗАЦИЈАТА НА СОФТВЕРОТ ОД СТРАНА НА EUROCOMIT:

• Висок квалитет на локализирани софтверски производи
• Проверена ефикасност
• Квалификуван и флексибилен тим, кој вклучува софтверски инженери
• Алатка за развој на услуги