Услуги за локализација на веб-страници - Global Translation Services EuroComIT3 Global Translation Services EuroComIT3

Услуги за локализација на веб-страници

Услуги за локализација на веб-страници

Услуги за локализација на веб-страници

Повеќејазични веб-страници – вашиот најдобар начин за пристап на меѓународните пазари

Локализација на веб-страна значи подготвување на вашата веб страна за употреба на глобално ниво преку јазици, култури и онлајн однесување. Ако вашата веб страна е насочена кој странскиот пазар, морате да обезбедите соодветна презентација на вашите производи и услуги на локалниот јазик, при што мора да биде граматички точна и земање во предвид на локалните културни барања.

Преведувачката агенција Eurocomit работи само со преведувачи- говорници на мајчиниот јазик кои имаат соодветно познавање за програмирање, и при почитување јазични и културни прашања.

Обезбедувањето на точни, соодветни и прецизни преводи за вашата целна публика е само мал дел од нашите услуги за локализација на веб страници. Нашиот квалификуван тим од преведувачи- говорници на мајчин јазик и од други соодветно квалификувани експерти со неколку годишно работно искуство ќе се погрижат за секој аспект до вашата веб страна, со цел да бидете сигурни дека таа ќе ги исполнува очекувањата на вашите клиенти кога ќе пребаруваат во нивната земја.

Услугите за локализација на веб-страници опфаќаат:

Содржина, јазик и стил – Ги проверуваме сите зборови, фрази и метафори за употреба во целната култура. Локализацијата мора да го прилагоди јазикот, стилот, тонот и содржината на пораката за да одговараат на целните клиенти.

Слики, табели, графикони – Дали вашата целна публика очекува ногу текст или тие преферираат слики и графикони? Ние спроведуваме истражување за да ги добиеме релевантните информации. Ако вашите целни клиенти преферираат визуелни содржини, ние посветуваме повеќе внимание на сликите, табелите и графиконите, ја оптимизираме нивната употреба и ја правиме содржината на вашата веб страна атрактивна и смислена за целната публика.

Навигација – Знаеме дека различни вебсајт посетители имаат тенденција да користат веб страни на различни начини. Лесната навигација е клучна за добри перформанси и доколку сакате да ги задржите посетителите на вашата веб страна локализацијата треба да ги опфати локалните очекувања. Нашите искусни експерти ќе ви помогнат да ја насочите вашата веб страна да ги надмине лингвистичките бариери и преку тоа ќе се осигурите дека вашата порака јасно и соодветно е пренесена.

Податоци – најважна работа која треба да се разгледува при процесот на локализација! Локализацијата ги опфаќа податоците кои ќе бидат на веб страната, како што се: датуми, времиња, валути, телефонски броеви, единици за мерење, форми и многу повеќе. Сите тие мора да ги вклучуваат локалните правила и навики и треба соодветно да се прилагодат.